Kính mời phụ huynh và học sinh nhấp vào đường link để đăng ký:

https://hongduc.vn/dang-ky-truc-tuyen/